کالای فیزیکی

چای سیاه گلستان مدل ممتاز هندوستان - 500 گرم

چای سیاه گلستان مدل ممتاز هندوستان - 500 گرم
چای سیاه گلستان مدل ممتاز هندوستان - 500 گرم
چای سیاه گلستان مدل ممتاز هندوستان - 500 گرم
کالای فیزیکی

چای سیاه گلستان مدل ممتاز هندوستان - 500 گرم

۶۹٫۹۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

چای ممتاز هندوستان گلستان از برگ و غنچه چای مرغوب دستچین شده است. این چای در کنار رودخانه برهماپوترا در اراضی آسام و دارجلینگ هند به عمل آمده است. در چای ممتاز هندوستان عطر و طعم طبیعی چای سنتی هندوستان کاملا حس می‌شود.